Velkommen til Oppsigelse.no

De fleste forbinder oppsigelse med det å bli sagt opp fra jobben. På Oppsigelse.no finner du svar på spørsmål, og masse praktisk informasjon om det å si opp eller bli sagt opp. Er du arbeidsgiver vil du finne hvilke grunner som holder for oppsigelse, og hvordan du skal gå frem formelt korrekt.

Du vil også finne nyttig stoff om oppsigelse i andre sammenhenger, som for eksempel oppsigelse av husleieavtale, agentavtale, abonnementer osv.

Spørsmålene og temaene på Oppsigelse.no er slike som vi i advokatfirmaet NorJus har fått fra klienter, og spørsmål som er behandlet i juridisk litteratur, i rettssaker og i lovgivningen.

Ikke alle avtaler kan sies opp, de er altså evigvarende, eller de har en fast løpetid.  Svært mange avtaler er imidlertid oppsigelige.

Oppsigelse kan gis med umiddelbar virkning eller med en viss frist.  Myndighetene har gitt lovbestemmelser om oppsigelsesfrister for en del viktige avtaler, bl.a. arbeidsavtaler og husleieavtaler.

Hjelp i forbindelse med oppsigelse

Trenger du hjelp i en konkret sak, er det bare å kontakte oss i advokatfirmaet NorJus på tlf 22 555 180 eller skrive en melding i boksen på denne siden.  Vi hjelper deg gjerne hvis vi har kapasitet!  Vi kan dessverre ikke besvare rene spørsmål gratis.  Se nedenfor hva du skal gjøre hvis du trenger svar på spørsmål.

Les mer her om hva NorJus kan hjelpe deg med.

Les mer her om hvem NorJus er, hva NorJus står for og hva klientene mener om NorJus.

Har du et spørsmål du ønsker svar på, kan du skrive det inn i spørsmålsrubrikken lenger nede på siden.  Normalt skal du få svar innen 24 timer.

Du får svar av en erfaren advokat.  Advokaten bruker som regel mellom et kvarter og en halvtime på å vurdere ditt spørsmål og utforme svar.  For at svartjenesten skal holde høy kvalitet, koster tjenesten nesten det samme som den hadde gjort om du hadde betalt ordinær timepris for advokatens arbeid, nemlig kr 590.

Vi har også en teletorgtjeneste.  Den koster kr 26 pr minutt.  Ring 22 555 180 for å høre om tjenesten er ledig.

Du vil også finne nyttig stoff om oppsigelse i andre sammenhenger, som for eksempel oppsigelse av husleieavtale, agentavtale, abonnementer osv.

Spørsmålene og temaene på Oppsigelse.no er slike som vi i advokatfirmaet NorJus har fått fra klienter, og spørsmål som er behandlet i juridisk litteratur, i rettssaker og i lovgivningen.

Ikke alle avtaler kan sies opp, de er altså evigvarende, eller de har en fast løpetid.  Svært mange avtaler er imidlertid oppsigelige.

Oppsigelse kan gis med umiddelbar virkning eller med en viss frist.  Myndighetene har gitt lovbestemmelser om oppsigelsesfrister for en del viktige avtaler, bl.a. arbeidsavtaler og husleieavtaler.

Hjelp i forbindelse med oppsigelse

Trenger du hjelp i en konkret sak, er det bare å kontakte oss i advokatfirmaet NorJus på tlf 22 555 180 eller skrive en melding i boksen på denne siden.  Vi hjelper deg gjerne hvis vi har kapasitet!  Vi kan dessverre ikke besvare rene spørsmål gratis.  Se nedenfor hva du skal gjøre hvis du trenger svar på spørsmål.

Les mer her om hva NorJus kan hjelpe deg med.

Les mer her om hvem NorJus er, hva NorJus står for og hva klientene mener om NorJus.

Har du et spørsmål du ønsker svar på, kan du skrive det inn i spørsmålsrubrikken lenger nede på siden.  Normalt skal du få svar innen 24 timer.

Du får svar av en erfaren advokat.  Advokaten bruker som regel mellom et kvarter og en halvtime på å vurdere ditt spørsmål og utforme svar.  For at svartjenesten skal holde høy kvalitet, koster tjenesten nesten det samme som den hadde gjort om du hadde betalt ordinær timepris for advokatens arbeid, nemlig kr 590.

Vi har også en teletorgtjeneste.  Den koster kr 26 pr minutt.  Ring 22 555 180 for å høre om tjenesten er ledig.

Jeg har et spørsmål jeg lurer på.

Du kan sende inn spørsmål i skjema. Det koster kr 590,- hvis det holder at du får svar på epost.

Når du sender inn spørsmålet, vil du bli sendt videre til STRIPE for sikker betaling (med Visa eller Mastercard).

    Jeg vil gjerne ha hjelp i forbindelse med følgende spørsmål:
    Advokatfirmaet DA NorJus’ økonomiske ansvar for svar gitt her, begrenser seg til prisen for å få svar. Les her om våre vilkår ellers.