Skriv ut

Andre rettsforhold

Mange tjenester eller ytelser bygger på avtaler.  De aller fleste avtaler kan sies opp.

I artiklene nedenfor kan du lese mer om regler og praksis for oppsigelse av noen slike avtaler.

Jeg har et spørsmål jeg lurer på.

Du kan sende inn spørsmål i skjema. Det koster kr 590,- hvis det holder at du får svar på epost.

Når du sender inn spørsmålet, vil du bli sendt videre til STRIPE for sikker betaling (med Visa eller Mastercard).

    Jeg vil gjerne ha hjelp i forbindelse med følgende spørsmål:
    Advokatfirmaet DA NorJus’ økonomiske ansvar for svar gitt her, begrenser seg til prisen for å få svar. Les her om våre vilkår ellers.