Skriv ut

Arbeidstakers forhold

Hva skal til for at oppsigelse av en arbeidstaker vil stå seg?

For at oppsigelse av en arbeidstaker skal være lovlig, må den være saklig begrunnet.

Nedenfor står en del vanlige typetilfelle ved oppsigelse pga. arbeidstakerens eget fohold, men også andre situasjoner kan være aktuelle.

Arbeidstakeren:

Også andre forhold kan ha betydning for saklighetsvurderingen, som for eksempel:

For statsansatte gjelder det særlige regler om oppsigelse og avskjed. Det kan du lese om her.

 

Artikler

Jeg har et spørsmål jeg lurer på.

Du kan sende inn spørsmål i skjema. Det koster kr 590,- hvis det holder at du får svar på epost.

Når du sender inn spørsmålet, vil du bli sendt videre til STRIPE for sikker betaling (med Visa eller Mastercard).

    Jeg vil gjerne ha hjelp i forbindelse med følgende spørsmål:
    Advokatfirmaet DA NorJus’ økonomiske ansvar for svar gitt her, begrenser seg til prisen for å få svar. Les her om våre vilkår ellers.