Skriv ut

Formaliteter

Formaliteter, formregler ved arbeidsoppsigelse

Hvis en arbeidstaker sier opp stillingen sin, bør han gjøre det skriftlig.  Les mer her om arbeidstakers egen oppsigelse.  Det finnes ellers ingen formregler som arbeidstakeren må følge.

Hvis det er arbeidsgiveren som sier opp en arbeidstaker, må arbeidsgiveren følge visse formregler.  Se nedenfor.

Drøfte mulig oppsigelse

Arbeidsgiveren må drøfte saken med arbeidstakeren før det tas endelig beslutning om oppsigelse.
Les mer her.

Drøftelser med de tillitsvalgte ved masseoppsigelse og melding til NAV

Arbeidsgiveren må drøfte planer om masseoppsigelser med de tillitsvalgte og gi beskjed til NAV.
Les mer her.

Formkrav til oppsigelsen

Oppsigelsen må følge bestemte former.
Les mer her.

Konsekvensene av brudd på formreglene

Konsekvensene av at arbeidsgiveren har gitt oppsigelse uten å følge formreglene kan du lese om her.

Frist for å kreve forhandlinger

Etter at arbeidsgiveren har gitt sin oppsigelse, kan arbeidstakeren kreve forhandlingsmøte om oppsigelsen innen en viss frist.
Les mer her.

Forhandlingene

Forhandlingsmøtet skal gjennomføres innen en viss frist, partene kan ha med rådgiver og de må sette opp protokoll fra møtet.
Les mer her.

Frist for å bringe saken inn for retten

Arbeidstakeren kan bringe saken inn for retten innen visse frister.
Les mer her.

Eksempler på brev og meldinger i forbindelse med oppsigelse

Du finner eksempler på brev og meldinger nedenfor:

Oppsigelse fra arbeidstaker

Oppsigelse fra arbeidsgiver pga. arbeidsgivers forhold

Oppsigelse fra arbeidsgiver pga. arbeidstakers forhold

Oppsigelse i prøvetid

Brev fra arbeidstaker med krav om forhandlinger

Jeg har et spørsmål jeg lurer på.

Du kan sende inn spørsmål i skjema. Det koster kr 590,- hvis det holder at du får svar på epost.

Når du sender inn spørsmålet, vil du bli sendt videre til STRIPE for sikker betaling (med Visa eller Mastercard).

    Jeg vil gjerne ha hjelp i forbindelse med følgende spørsmål:
    Advokatfirmaet DA NorJus’ økonomiske ansvar for svar gitt her, begrenser seg til prisen for å få svar. Les her om våre vilkår ellers.