Skriv ut

De viktigste reglene om oppsigelse i arbeidsmiljøloven

Reglene om oppsigelse står i arbeidsmiljøloven.  Den nåværende arbeidsmiljøloven er fra 2005.  Tidligere gjaldt arbeidsmiljøloven av 1977, før det, arbeidervernlovene av 1956 og 1937.

De viktigste bestemmelsene om oppsigelse står i arbeidsmiljølovens kapitel 15.  Her finner du følgende regler:

§15-1     Drøftelse før beslutning om oppsigelse
§15-2     Informasjon og drøftelse ved masseoppsigelser
§15-3     Oppsigelsesfrister (Arbeidsgiver sier oppArbeidstaker sier opp.)
§15-4     Formkrav ved oppsigelse
§15-5     Virkninger av formfeil ved oppsigelse
§15-6     Oppsigelsesvern i arbeidsavtaler med bestemt prøvetid
§15-7     Vern mot usaklig oppsigelse
§15-8     Oppsigelsesvern ved sykdom
§15-9     Oppsigelsesvern ved svangerskap, og etter fødsel eller adopsjon
§15-10   Oppsigelsesvern ved militærtjeneste
§15-11   Retten til å fortsette i stillingen
§15-12 Virkninger av usaklig oppsigelse.  (Beholde stillingen.   Få erstatning)
§15-13   Suspensjon
§15-14   Avskjed
§15-15   Attest
§15-16
  Virksomhetens øverste leder
§15-17   Oppsigelse ved arbeidskonflikt