Skriv ut

Sterk og svak part ved oppsigelse

I de fleste arbeidsforhold er arbeidsgiveren den sterke og arbeidstakeren den svake part.  For å balansere styrkeforholdet, er reglene om oppsigelse av arbeidsforhold vridd i arbeidstakerens favør.  (Tilsvarende er det i husleieforhold, der utleieren vanligvis er den sterke og leieren den svake part.)

For en liten bedrift vil en oppsigelsessak vanlgivis være mer belastende enn for en stor bedrift.  Arbeidsmiljøloven skiller imidlertid normalt ikke mellom oppsigelse i små og store bedrifter.

Reglene om oppsigelse står i arbeidsmiljøloven.  Siden 1977 har reglene og tolkningen av dem ligget nokså fast.