Skriv ut

Husleieforhold

Hva slags husleieforhold kan sies opp?

Husleieavtale som ikke er inngått for en bestemt tid, men som løper inntil den blir oppsagt, kalles tidsubestemt. Tidsubestemte leieavtaler må sies opp for at de skal opphøre.

En annen type husleiekontrakt er den tidsbestemte. Tidsbestemt leiekontrakt har vi hvis leieforholdet utløper etter en bestemt tid, for eksempel tre år. Det ligger i sakens natur at en tidsbestemt husleiekontrakt ikke skal behøve å sies opp. Når den tidsbestemte husleieperioden er ute, skal leieren flytte uten videre. Nå gjør ikke alltid leieren det. Hva utleieren da må gjøre, og hvilke konsekvenser det får hvis han ikke gjør noe, kan du lese om her.

(Husleieloven §§ 9-1 og 9-2)

Jeg har et spørsmål jeg lurer på.

Du kan sende inn spørsmål i skjema. Det koster kr 590,- hvis det holder at du får svar på epost.

Når du sender inn spørsmålet, vil du bli sendt videre til STRIPE for sikker betaling (med Visa eller Mastercard).

    Jeg vil gjerne ha hjelp i forbindelse med følgende spørsmål:
    Advokatfirmaet DA NorJus’ økonomiske ansvar for svar gitt her, begrenser seg til prisen for å få svar. Les her om våre vilkår ellers.