Skriv ut

Arbeidsgivers forhold

Når gir forhold på arbeidsgiverens side saklig grunn til å gå til oppsigelse?

Den vanligste grunnen til at en bedrift må si opp medarbeidere, er at bedriften går dårlig og må få ned kostnadene. Men også bedrifter som går bra, kan velge å innskrenke antall medarbeidere. Dette kan være for å komme dårlige tider eller hard konkurranse i forkjøpet, eller fordi nye rasjonelle driftsmetoder gjør at bedriften trenger færre ansatte. Grunnen kan også være at arbeidsgiveren ønsker å trappe ned virksomheten av personlige eller andre grunner. Har man en gang kjøpt eller startet en bedrift, er det ikke forbudt å innskrenke eller legge ned driften, dog med unntak for det tilfelle at arbeidsgiveren innskrenker og gir oppsigelse for å bli kvitt en eller flere uønskede personer. At dette er tilfelle vil imidlertid ofte være vanskelig å bevise.

Med det sistnevnte unntaket vil altså oppsigelser fordi bedriften ikke lenger trenger like mange medarbeidere som før, i utgangspunktet bli ansett som saklig.

En bedriftsleder som ikke setter i verk tiltak som er nødvendige for at bedriften skal gå bra, bl.a. nødvendige oppsigelser, kan risikere å komme i vanskeligheter, både ved at han selv kan miste jobben og ved at han i ekstreme tilfelle kan komme i ansvar overfor eierne av bedriften og kreditorene.

Er bedriftens situasjon slik at oppsigelse faktisk er nødvendig?

Hvis en oppsigelsessak kommer for retten, vil den informasjonen dommerne sitter med, og som skal danne grunnlag for rettens avgjørelse, komme fra prosesskrivene forut for saken og fra den muntlige hovedforhandlingen som vanligvis går over 1-2 dager. Denne informasjonsmengden vil ofte være i spinkleste laget for at dommerne skal kunne overprøve bedriftsledelsens økonomiske og driftsmessige avveininger. Det er ikke dermed sagt at en slik overprøving er umulig eller utelukket, men det må nok stå temmelig klart for dommerne at ledelsens avveining er feil, for at retten skal overprøve ledelsens vurdering.

Selv om bedriften i utgangspunktet har saklig grunn til å si opp en arbeidstaker, kan oppsigelsen likevel bli ansett usaklig bl.a. pga. forhold som har med arbeidstakeren å gjøre. Særlig gjelder dette ved spørsmålet om hvem blant de ansatte som skal sies opp. Nedenfor står en del momenter (Du kan klikke på dem for å få mer informasjon):

Jeg har et spørsmål jeg lurer på.

Du kan sende inn spørsmål i skjema. Det koster kr 590,- hvis det holder at du får svar på epost.

Når du sender inn spørsmålet, vil du bli sendt videre til STRIPE for sikker betaling (med Visa eller Mastercard).

    Jeg vil gjerne ha hjelp i forbindelse med følgende spørsmål:
    Advokatfirmaet DA NorJus’ økonomiske ansvar for svar gitt her, begrenser seg til prisen for å få svar. Les her om våre vilkår ellers.