Skriv ut

Hvilken oppsigelsesfrist gjelder når arbeidstakeren sier opp selv?

Som hovedregel gjelder samme oppsigelsesfrist for arbeidstakeren som for arbeidsgiveren, med det unntak at det etter arbeidsmiljølovens regler aldri gjelder lengre oppsigelsesfrist enn tre måneder når arbeidstakeren selv sier opp. Det er imidlertid ingen ting i veien for at arbeidsgiver og arbeidstaker avtaler lengre oppsigelsesfrist enn tre måneder.  For ledere og nøkkelpersoner er det ikke helt uvanlig med seks måneders frist.

Oppsigelsesfristen er da følgende:

Prøvetid:
14 dager fra den dagen oppsigelsen gis.

Ordinær ansettelse, vært ansatt mindre enn fem år:
Én måned fra utløpet av den måneden oppsigelsen gis i. (Hvis for eksempel oppsigelsen gis 1. mars, løper oppsigelsen fra 31. mars til 30. april. Arbeidstakerens siste dag på jobben blir da altså 30. april.)

Arbeidstakeren har vært ansatt i minst fem år sammenhengende i bedriften:
To måneder fra utløpet av den måneden oppsigelsen gis i.

Arbeidstakeren har vært ansatt i minst ti år sammenhengende i bedriften:
Tre måneder fra utløpet av den måneden oppsigelsen gis i.

Hvis arbeidstakeren er permittert uten lønn i forbindelse med driftsinnskrenkning eller driftsstans, kan han si opp stillingen sin med en oppsigelsesfrist på 14 dager regnet fra den dag oppsigelsen blir mottatt av arbeidsgiver. Dette gjelder uansett hvilken oppsigelsesfrist som måtte følge av loven eller av avtale.

Les her om hvilken oppsigelsesfrist som gjelder hvis det er arbeidsgiveren som sier opp.

Arbeidsmiljøloven § 15-3