Skriv ut

Eksempel på oppsigelse fra arbeidstaker

En arbeidstaker kan si opp jobben muntlig eller skriftlig. En muntlig oppsigelse kan være vanskelig å bevise dersom det senere skulle bli diskusjon om hvorvidt oppsigelse faktisk er gitt.  Derfor er skriftlig oppsigelse best.

Nedenfor står et eksempel på oppsigelse fra arbeidstaker:

,

OPPSIGELSE

Jeg sier herved opp min stilling imed frist som bestemt i arbeidsmiljølovens § 15-3, slik at min siste arbeidsdag blir den ………..

Jeg takker for hyggelige og utfordrende år i bedriftens tjeneste, og vil prøve å være en god ambassadør for bedriften også i fremtiden.

Med vennlig hilsen