Skriv ut

Eksempel på advarsel før oppsigelse

Nedenfor står et eksempel på en skriftlig advarsel.  Det er viktig at det står i advarselen at gjentagelse av det kritikkverdige forhold vil føre til oppsigelse.

_______________________________

Arbeidstakerens navn
Arbeidstakerens adresse

Advarsel

<Beskriv det kritikkverdige forholdet>

<Hvis det er gitt muntlige advarsler, så referer til dem>

Bedriften kan ikke akseptere at … gjentar seg.  Hvis det likevel skjer, vil vi måtte gi deg oppsigelse.

Med vennlig hilsen