Skriv ut

Oppsigelse av abonnementer og andre løpende tjenester eller ytelser

Abonnementer fra seriøse tilbydere av forsikringer, aviser, telefon, internettjenester m.m. løper i en bestemt periode, hvoretter kunden / abonnenten må fornye abonnementet.  Fornyelsen skjer gjerne ved at han betaler for en ny avtale- eller abonnementsperiode.

Enkelte useriøse firmaer tilbyr avtaler der kunden må si opp avtalen med en bestemt frist før avtalen løper ut.  Hvis ikke kunden sier opp innen fristen, blir avtalen fornyet automatisk, enten kunden ønsker det eller ikke.

Avtalen løper for eksempel i ett år.  Senest én måned før den løper ut, må kunden si opp, men det glemmer han.  14 dager før avtalen skulle ha løpt ut, sender firmaet regning for det neste året.  Kunden ønsker ikke å abonnere eller å få tjenestene lenger, men siden han glemte å si opp avtalen innen én-måneds-fristen, og firmaet beleilig sender ut regning for neste periode i passe tid etter at oppsigelsesfristen er løpt ut, er han forpliktet til å betale enten han ønsker å fornye avtalen eller ikke.

Det kan tenkes tilfelle der slike avtaler, etter forholdene vil være ulovlige som «urimelig eller i strid med god forretningsskikk» etter Avtalelovens § 36.

Uansett er det viktig å være på vakt ved inngåelse av slike avtaler, og notere i sin kalender når avtalen må sies opp.

Du kan ikke si opp ditt abonnement ved å sende oppsigelse via denne nettsiden.  Det må du gjøre direkte til utgiveren av bladet, eller til leverandøren av produktet du abonnerer på.