Skriv ut

Kan arbeidsgiveren si opp en medarbeider som har rusproblemer? Oppsigelse pga rus.

Hva arbeidstakerne gjør på fritiden, er i utgangspunktet arbeidsgiveren uvedkommende.  Fyll og fest kan man altså vanligvis drive med så lenge det ikke går ut over arbeidet eller bedriftens rykte.

Men hva hvis en arbeidstaker kommer i bakrus på jobben?  Er det oppsigelsesgrunn?  Skjer det én gang, er det utvilsomt ikke oppsigelsesgrunn, men skjer det flere ganger, og fører til at arbeidstakerens arbeidsprestasjon blir en del dårligere enn normalt, vil det kunne gi grunnlag for oppsigelse.

Hvis arbeidstakeren møter beruset på jobben eller nyter rusmidler på arbeidsstedet, vil dette i utgangspunktet være avskjedsgrunn, og i alle fall oppsigelsesgrunn.

Hvis arbeidstakeren er alkoholpåvirket, men ikke beruset, gir det da grunnlag for oppsigelse eller avskjed?  Hvis stillingen krever pliktmessig avhold, slik tilfellet er for eksempel for bussjåfør eller flyver, vil alkoholpåvirkning være oppsigelsesgrunn.  I andre stillinger vil moderat alkoholpåvirkning ikke uten videre gi saklig grunn for oppsigelse, men gjentar det seg flere ganger, bør arbeidsgiver gripe inn, i første omgang med tilbud om hjelp (se nedenfor), og hvis det ikke fører frem, med oppsigelse.

Hva hvis arbeidstakeren drikker seg full når han representerer bedriften utad, eller er på kurs eller konferanse i bedriftens tjeneste?  Et og annet feiltrinn må det finnes rom for, men hvis arbeidstakeren gjentatte ganger drikker seg full og opptrer på en måte som er til skade for bedriftens rykte, kan oppsigelse være saklig.

Hva hvis arbeidstakeren er mye borte fra arbeidet pga. alkoholmisbruk?  Alkoholisme er en sykelig tilstand.  Det forventes derfor at arbeidsgiveren gjør sitt beste for å hjelpe arbeidstakeren før oppsigelse eventuelt gis.  Mange bedrifter er knyttet til AKAN (Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani), som lager behandlingsopplegg.

Ofte hjelper ikke AKANs opplegg.  Medarbeideren sprekker, og alkohol eller andre rusmidler fortsetter å være et problem.  Da er det vanligvis ingen vei utenom oppsigelse eller avskjed.