Skriv ut

Hva skal til for å få avskjed?

Oppsigelse av en arbeidstaker innebærer at arbeidstakeren må slutte i stillingen etter en bestemt frist.

Avskjed innebærer at arbeidstakeren må slutte på dagen.

Avskjed brukes bare når arbeidstakeren gjør seg skyldig i grove pliktbrudd eller andre vesentlige mislighold av arbeidsavtalen, som for eksempel hvis arbeidstakeren:

  1. Uten rimelig grunn nekter eller lar være å rette seg etter ordre fra overordnede om det som gjelder arbeidet eller orden på arbeidsstedet

  2. Gjentatte ganger og tross advarsel unnlater å møte frem til arbeidet i rett tid, eller forlater arbeidsplassen uten tillatelse før arbeidstidens slutt

  3. Møter beruset frem til arbeidet eller inntar berusende midler på arbeidsstedet

  4. Gjentatte ganger forstyrrer ordenen på arbeidsstedet, eller arbeidsfreden

  5. Begår graverende eller gjentatte forseelser, som kan medføre fare for eller skade på liv og helse, eller for ødeleggelse eller skade på materialer, maskiner og utstyr m.v.

Foranstående eksempler er hentet fra NHO’s standard arbeidsreglement som Arbeidstilsynet har godkjent.

(Arbeidsmiljøloven § 15-14)

Hvis arbeidsgiveren vurderer å gi en arbeidstaker avskjed, må han først holde drøftelsesmøte med arbeidstakeren. Avskjeden må skje i de samme formene som for en oppsigelse.

(Arbeidsmiljøloven §§ 15-1 og 15-4)

Hvis avskjeden er urettmessig, må arbeidsgiveren betale erstatning til arbeidstakeren.

Ofte velger arbeidsgiver å benytte oppsigelse selv om arbeidstakeren kunne ha vært avskjediget.