Skriv ut

Hvordan skal en arbeidstaker si opp jobben sin?

At en arbeidstaker sier opp jobben sin er vanlig og lovlig.  Som hovedregel skal oppsigelsen skje skriftlig, altså i form av brev el.l. til arbeidsgiveren.  En muntlig oppsigelse fra arbeidstakers side vil også være gyldig, men hvis arbeidsgiver i ettertid nekter for at arbeidstaker sa opp stillingen, er det arbeidstaker som har bevisbyrden for at han virkelig ga en oppsigelse.  Skriftlig oppsigelse er derfor å anbefale.  Pass ellers på at oppsigelsesfristen er riktig.

(Arbeidsmiljøloven § 15-4,1 og § 15-3)