Skriv ut

Oppsigelsesfrist ved oppsigelse av husleieavtale

Hvis ikke annet er bestemt i husleieavtalen, er oppsigelsesfristen for en vanlig tidsubestemt husleieavtale tre måneder. Tre-måneders-fristen begynner å løpe fra utløpet av den måneden leieren fikk oppsigelsen. Fikk leieren oppsigelsen for eksempel den 1. februar, starter fristen ved utløpet av februar og løper til slutten av mai, dvs. til 31. mai.

Ved oppsigelse av hybel («enkelt beboelsesrom der leieren etter avtalen har adgang til en annens bolig»), bod eller garasje, er oppsigelsesfristen én måned. Hvis en hybelboer får oppsigelse for eksempel den 1. februar, må hybelboeren flytte 1. mars.

(Husleieloven § 9-6)