Skriv ut

Kan en andelseier i borettslag gis oppsigelse?

En andelseier i et borettslag kan ikke sies opp, men borettslaget kan pålegge ham å selge andelen sin dersom han tross advarsel vesentlig misligholder pliktene sine overfor borettslaget.  Advarselen må være skriftlig, og opplyse om at fortsatt vesentlig mislighold vil føre til at andelen vil bli tvangssolgt.

Pålegget om salg skal være skriftlig, og gi andelseieren tre måneders frist med å selge.  Hvis han ikke selger innen denne fristen, kan borettslaget gå til namsmyndighetene og kreve andelen tvangssolgt.

Hvis andelseieren oppfører seg slik at det er fare for at eiendommen blir ødelagt eller vesentlig forringet, eller hvis han oppfører seg til alvorlig plage eller sjenanse for andre beboere, kan borettslaget kreve at han fraflytter boligen umiddelbart.

(Borettslagsloven §§ 5-22 og 5-23)