Skriv ut

Hva må utleieren gjøre hvis leieren har protestert på oppsigelsen av leieavtalen?

Hvis leieren har protestert skriftlig mot oppsigelsen innen én måned, og utleieren fortsatt står på sitt, må utleieren saksøke leieren. Det må han gjøre innen tre måneder etter at leierens protestfrist gikk ut, dvs. innen fire måneder etter at leieren fikk oppsigelsen. Hvis utleieren oversitter fristen, må han sende oppsigelse på nytt hvis han vil fastholde den, og da løper det nye frister.

(Husleieloven § 9-8)