Skriv ut

Nærmere om forhandlingene etter en oppsigelse

Arbeidstaker som har fått oppsigelse kan kreve forhandlingsmøte med arbeidsgiveren. Slikt krav må fremmes innen 14 dager fra oppsigelsen ble gitt.

Det er arbeidsgiver som holder møtet og bestemmer hvor det skal være. Vanligvis holdes det på arbeidsgivers kontor, men det kan også foregå et annet sted, f.eks. på kontoret til bedriftens advokat.

Arbeidstakeren og arbeidsgiveren har rett til å la seg bistå av rådgiver under forhandlingene, for eksempel advokat eller tillitsvalgt.

Forhandlingene må være sluttført senest to uker etter datoen for det første forhandlingsmøtet, med mindre partene blir enige om å fortsette forhandlingene. Fra forhandlingene skal det settes opp protokoll, som begge parter og deres rådgivere skal undertegne.

(Arbeidsmiljøloven § 17-3,5)