Skriv ut

Kan arbeidsgiveren si opp en medarbeider som er kommet på kant med kolleger?

En av de viktigste oppgavene til en leder er å sørge for god stemning og godt miljø på arbeidsplassen. Dette er ikke bare til fordel for de ansatte, men i høyeste grad også for bedriften, da misstemning blant de ansatte lett går ut over produktiviteten. Men hva hvis dårlig stemning mellom ansatte har oppstått, og det er vanskelig eller umulig å reparere forholdet?

Hvis en medarbeider peker seg klart ut som kilden til misstemningen, og vedkommende ikke kan eller vil forandre sin væremåte, vil det vanligvis være en fordel om vedkommende slutter i stillingen. Alternativet vil ofte være at flere av de andre, og kanskje mer verdifulle medarbeidere, begynner å se seg om etter andre jobber. Det kan svekke bedriften vesentlig. Hvis den vanskelige arbeidstakeren ikke vil slutte frivillig, vil det da kunne være saklig å si ham opp.

I denne forbindelse er det imidlertid viktig å være klar over at samspillet mellom medarbeiderne av og til kan være vanskelig å finne ut av.  Muligheten er til stede for at den vanskelige medarbeideren i virkeligheten er et uskyldig mobbeoffer.  Før arbeidsgiver starter prosessen med oppsigelse, bør dette vurderes.  Bedriftshelsetjenesten eller Arbeidstilsynet kan om nødvendig bidra med råd og hjelp.

Hva hvis en arbeidstaker kommer på kant med kollegene sine pga. avvikende politiske holdninger?

To ansatte i Oslo Sporveier deltok i et TV-program der de uttalte at de var aktive i en nynazistisk organisasjon, Jerngarden. De sa at Jerngarden hadde våpen, og at det kunne oppstå situasjoner hvor organisasjonen måtte ta lov og orden i egne hender. Videre sa de at de kartla meningsmotstandere.

Dette skapte dårlig stemning innad i Sporveien, og to fagforeninger i Sporveien krevde at de to ansatte måtte sies opp, hvilket de ble. Saken kom til slutt for Høyesterett, som ga Sporveien medhold i oppsigelsene, og begrunnet det med at saken ikke dreide seg om retten til å ha avvikende politiske meninger, men om ytterst klanderverdige handlinger overfor samfunnet som helhet og overfor kolleger.

(Rt-1979-770)