Skriv ut

Kan arbeidsgiveren si opp en medarbeider pga. høy alder?

Når en arbeidstaker er blitt 72 år, har bedriften rett til å si ham opp, men før den tid er oppsigelse pga. høy alder i utgangspunktet usaklig og ulovlig.

Hvis bedriften har 70 år som generell aldersgrense, denne aldersgrensen praktiseres konsekvent, er kjent blant de ansatte og de ansatte sikres tilfredsstillende pensjon ved 70 års alder, vil oppsigelse ved 70 år normalt bli ansett som saklig.  Hvis disse vilkårene ikke er tilfredsstilt, vil oppsigelse av 70-åringer lett kunne bli ansett som aldersdiskriminering, som er forbudt.

Også lavere aldersgrense kan være gyldig forutsatt at det er nødvendig av hensyn til helse og sikkerhet.

Arbeidsgiver må gi arbeidstaker skriftlig varsel seks måneder før arbeidstaker skal fratre.

Hvis bedriften ikke har noen fast praktisert aldersgrense, og i en gitt situasjon ønsker at en bestemt medarbeider skal gå av ved 70 år, kan arbeidsgiveren, når medarbeideren er mellom 69 og 69½ år skriftlig spørre arbeidstakeren om han ønsker å fratre sin stilling ved 70 år.  Hvis arbeidstakeren ikke svarer på spørsmålet før han er 69 år og 9 måneder, kan han sies opp.

Arbeidsmiljøloven §15-13a