Skriv ut

Oppsigelse når bedriften blir overdratt til ny eier, virksomhetsoverdragelse

Hvis arbeidsgiveren skal overdra bedriften til en ny eier (virksomhetsoverdragelse), kan den nye eieren kanskje være interessert i å slippe å overta alle de ansatte.  Det kan ha ulike grunner, som for eksempel at han mener at noen av dem ikke er dyktige nok, eller at han ønsker å sette inn sine egne folk i stedet.  Hvis den gamle arbeidsgiveren sier opp medarbeidere for å «pynte bruden» (gjøre bedriften mer tiltrekkende) før overdragelsen, vil det anses for å være usaklig.  Oppsigelse fordi bedriften eller en avdeling skal overdras, er altså ikke lov.

Heller ikke den nye arbeidsgiveren har lov til å si opp medarbeidere som ble med over fordi han av en eller annen grunn ikke ønsker å beholde dem.  Men hvis den nye arbeidsgiveren finner ut at bedriften han har overtatt er overbemannet, har han i utgangspunktet lov til å si opp overtallige medarbeidere.  Se nærmere om oppsigelse pga. arbeidsgivers forhold her.

Arbeidsmiljøloven § 16-4