Skriv ut

Kan man gjøre unntak fra arbeidsmiljølovens oppsigelsesfrister?

Før oppsigelse finner sted, har ikke partene lov til å avtale at oppsigelsesfristene skal være kortere enn det som er bestemt i arbeidsmiljøloven når det gjelder arbeidstakere som har arbeidet i bedriften i over fem år.

Partene har heller ikke lov til å avtale at oppsigelsesfristen skal være lengre dersom arbeidstakeren sier opp stillingen enn dersom det er arbeidsgiveren som sier opp arbeidstakeren.  Det kan f.eks. ikke bestemmes i ansettelsesavtalen at oppsigelsesfristen er 3 måneder hvis arbeidstaker sier opp selv, og bare 1 måned hvis det er arbeidsgiver som gir arbeidstaker oppsigelse.

Men etter at oppsigelse først er gitt, står partene nokså fritt til å avtale hva oppsigelsesfristen skal være.

Arbeidsmiljøloven § 15-3