Skriv ut

Har arbeidstakeren krav på attest etter en oppsigelse?

Når arbeidstakeren selv sier opp eller blir sagt opp, har han krav på skriftlig attest av arbeidsgiveren.  Attesten skal inneholde opplysninger om arbeidstakerens navn, fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og om arbeidsforholdets varighet.  Hvis det er vanlig i bransjen eller bedriften å gi mer utførlige opplysninger i attesten, har arbeidstakeren krav på en mer omfattende attest.  I mange bransjer er dette vanlig.

Arbeidsmiljøloven § 15-15