Skriv ut

Kan en sameier i eierseksjonssameie gis oppsigelse?

En sameier i et eierseksjonssameie kan ikke sies opp, men styret i sameiet kan pålegge ham å selge seksjonen sin dersom han tross advarsel vesentlig misligholder pliktene sine overfor sameiet. Advarselen må være skriftlig og opplyse om at fortsatt vesentlig mislighold vil føre til at andelen vil bli tvangssolgt.

Pålegget om salg skal være skriftlig og gi sameieren seks måneders frist med å selge. Hvis han ikke selger innen denne fristen, kan sameiet gå til namsmyndighetene og kreve seksjonen tvangssolgt.

Hvis sameieren oppfører seg slik at det er fare for at eiendommen blir ødelagt eller vesentlig forringet, eller hvis han er til alvorlig plage eller sjenanse for andre beboere, kan sameiet kreve at han fraflytter boligen umiddelbart. Også overfor andre som bruker boligen, for eksempel en fremleietaker, kan sameiet fremme krav om flytting, dersom vedkommende oppfører seg slik at umiddelbar fraflytting er nødvendig.

 

Eierseksjonsloven §§ 38 og 39