Skriv ut

Hva skjer med en eventuell fremleier når utleieren sier opp husleieavtalen?

Hvis utleieren har godkjent eller akseptert at leieren fremleier boligen eller lokalene til noen annen (til en fremleier), må utleieren sende kopi av oppsigelsen til fremleieren. Oppsigelsen skal opplyse om at fremleieren kan protestere mot oppsigelsen innen én måned etter at hovedleieren har mottatt den. Hvis fremleieren ikke får kopi av oppsigelsen eller ikke får beskjed om at han kan protestere innen hovedleierens en-måneds-frist, blir oppsigelsen ugyldig.

Fremleieren har selvstendig rett til å protestere mot oppsigelsen overfor utleieren. Av hensyn til fremleieren (for å ivareta fremleierens interesser), har leieren har plikt til å protestere overfor utleieren. Hvis fremleieren har mottatt kopi av oppsigelsen, og det fortsatt er minst 15 dager igjen av leierens protestfrist, har ikke leieren plikt overfor fremleieren til å protestere til utleieren, for da har fremleieren nok tid på seg til å protestere selv.

Hvis fremleieren går til retten, hvilket han kan, må han saksøke både utleieren og leieren.

Hvis utleieren ikke har godkjent fremleieren, behøver ikke utleieren sende kopi av oppsigelsen til fremleieren.

Fremleieren kan på visse betingelser kreve erstatning av leieren for det økonomiske tapet han lider som følge av at hovedleieavtalen faller bort.

(Husleieloven § 7-7)