Skriv ut

Hva skjer hvis leieren lar være å flytte etter at en tidsbestemt leieavtale er gått ut?

Når en tidsbestemt leieavtale løper ut, for eksempel etter tre år, plikter leieren å flytte ut.  Gjør han ikke det, må utleieren gi ham skriftlig beskjed om at han må flytte ut.  Blir han fortsatt boende, må utleieren få hjelp av namsmyndighetene til å kaste ham ut.

Se eksempel på flyttevarsel her.

Fortsetter leieforholdet i mer enn tre måneder etter at den avtalte leietiden utløp, uten at utleieren har gitt leieren et skriftlig flyttevarsel, går leieavtalen over til å bli tidsubestemt.  Da vil reglene for oppsigelse av tidsubestemt leiekontrakt begynne å gjelde.