Skriv ut

Hva må leieren gjøre hvis han er uenig i oppsigelsen av husleieavtalen?

Leieren må protestere skriftlig til utleieren innen én måned etter at oppsigelsen «ble mottatt», Med «ble mottatt» menes at leieren har fått oppsigelsesbrevet i postkassen sin eller fått melding om rekommandert sending og hatt noen, men ikke mange dager på seg til å hente sendingen.

Hvis leieren lar være å protestere innen én-måneds-fristen, kan han ikke påberope seg at oppsigelsen er i strid med husleieloven. Da vil han altså normalt måtte flytte. Men har leieren passet på å protestere skriftlig innen fristen, faller oppsigelsen bort dersom ikke utleieren går til retten med saken innen tre måneder etter at leierens protestfrist løp ut (altså innen fire måneder etter at oppsigelsen ble gitt). Utleieren er altså nødt til å ta ut stevning for retten for å ha sjanse til å opprettholde oppsigelsen dersom leieren protesterer.

(Husleieloven § 9-8)