Skriv ut

Formaliteter og vilkår hvis leier sier opp en tidsubestemt husleieavtale

Leieren kan når som helst si opp en vanlig tidsubestemt husleieavtale. Oppsigelsen behøver ikke være skriftlig, men en skriftlig oppsigelse er enklest å bevise dersom partene etterpå skulle bli uenige om hvorvidt oppsigelse er gitt eller ikke.

Hvis leieren er død, og hans dødsbo vil si opp leieforholdet, må oppsigelse fra dødsboet være skriftlig.

(Husleieloven §§ 9-4 og 9-10)