Skriv ut

Eksempel på flyttevarsel når tidsbestemt leieavtale er gått ut

<Leietakers Navn>
<Adresse>
<Postnummer og Sted>

<Sted, dato>

(Bør sendes rekommandert, eller overleveres personlig)

FLYTTEVARSEL

Det vises til din leieavtale av <dato> vedrørende leieforhold i <boligens / lokalets adresse>. Leieavtalen utløp den <dato>.

Under henvisning til husleieloven §10-2 kreves det at du snarest fraflytter boligen.

Med vennlig hilsen

<Underskrift av utleier>