Skriv ut

Hvilken frist har arbeidstakeren for å kreve forhandlinger?

Hvis arbeidstakeren mener at oppsigelsen er ulovlig, kan han kreve forhandlinger med arbeidsgiveren. Kravet om forhandlinger må arbeidstakeren fremme senest to uker etter at oppsigelsen fant sted.

(Arbeidsmiljøloven § 17-3,2)