Skriv ut

Hvilken frist har arbeidstakeren for å gå til retten med en sak om oppsigelse?

Ved tvist om oppsigelse er søksmålsfristen, dvs. fristen for å bringe saken inn for retten åtte uker. Dersom arbeidstakeren bare krever erstatning, er søksmålsfristen seks måneder. Partene kan i den enkelte sak bli enige om en lengre søksmålsfrist.

Søksmålsfristen regnes fra forhandlingenes avslutning. Er forhandlinger ikke holdt, regnes fristen fra det tidspunkt da oppsigelse ble gitt.

Dersom arbeidsgiverens oppsigelse ikke oppfyller formkravene, gjelder ingen søksmålsfrist.

(Arbeidsmiljøloven § 17-4)