Skriv ut

Hvilke regler gjelder om forhandlingsmøte etter en oppsigelse?

Arbeidsgiveren skal sørge for at forhandlingsmøte blir holdt snarest mulig og senest innen to uker etter at han har mottatt krav om forhandlinger fra arbeidstakeren.  Det er altså arbeidsgiveren som har ansvar for at forhandlingsmøtet blir holdt.  Det betyr at det er han som bestemmer hvor møtet skal være.  Det mest vanlige er å holde møtet i bedriftens lokaler.

Les også her.

(Arbeidsmiljøloven § 17-3,3)