Skriv ut

Hva er virkningen av at arbeidsgiveren ikke har gitt en formriktig oppsigelse?

Dersom arbeidsgiverens oppsigelse ikke er gitt skriftlig eller ikke inneholder de opplysningene eller formuleringene som arbeidsmiljøloven krever, og arbeidstakeren går til retten med saken innen 4 måneder etter at oppsigelsen fant sted, vil oppsigelsen normalt bli kjent ugyldig uten videre.

Blir oppsigelsen kjent ugyldig, kan arbeidstakeren kreve erstatning i tillegg til at han skal få stillingen tilbake.

(Arbeidsmiljøloven §15-5)