Skriv ut

Formkrav til arbeidsgivers oppsigelse av arbeidstaker

Før arbeidsgiver gir arbeidstakerens oppsigelse, må han holde et drøftelsesmøte. Les om det her.

Arbeidsgivers oppsigelse av arbeidstaker må være skriftlig.

Den skriftlige oppsigelsen må arbeidsgiver gi personlig til arbeidstakeren eller sende i rekommandert brev til arbeidstakerens adresse. Oppsigelsen skal anses for å ha funnet sted når den er kommet frem til arbeidstaker. Det er altså ikke nødvendig at arbeidstakeren har lest oppsigelsen. Det holder vanligvis at han har fått brevet i postkassen. Har han fått meldingen om rekommandert sending, men ikke hentet brevet på postkontoret, vil han likevel etter maksimalt noen få dager bli ansett for å ha fått oppsigelsen. Av bevismessige årsaker vil det ofte være fornuftig av arbeidsgiveren å levere brevet eller en undertegnet kopi personlig.

Oppsigelsesbrevet må inneholde opplysninger om:

  1. Arbeidstakerens rett til å kreve forhandling og reise søksmål

  2. Arbeidstakerens rett til å fortsette i stillingen mens saken pågår

  3. Hvilke frister som gjelder for å kreve forhandling, reise søksmål og for å fortsette i stillingen

  4. Hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell sak for domstolene

Er oppsigelsen begrunnet i virksomhetens forhold, for eksempel driftsinnskrenkning, skal oppsigelsesbrevet også inneholde opplysninger om at arbeidstakeren har fortrinnsrett til ny stilling i bedriften.

Dersom arbeidstakeren krever det, skal arbeidsgiver oppgi begrunnelsen for oppsigelsen. Arbeidstakeren kan kreve å få begrunnelsen skriftlig.

(Arbeidsmiljøloven §15-4)

Se eksempel på oppsigelsesbrev her