Skriv ut

Eksempel på melding fra arbeidstakeren med krav om forhandlinger

Arbeidstaker som er oppsagt kan kreve at det blir holdt et forhandlingsmøte med arbeidsgiveren.  Se arbeidsmiljøloven § 17-3.

Krav om forhandlinger må fremmes innen 14 dager fra oppsigelsen ble gitt.

Nedenfor står et eksempel på krav om forhandlingsmøte:

 

KRAV OM FORHANDLINGER I FORBINDELSE MED OPPSIGELSE

Jeg gjør herved gjeldende at oppsigelsen av meg datert …….. er usaklig og derfor i strid med arbeidsmiljølovens regler. På dette grunnlag krever jeg at det blir holdt forhandlingsmøte i medhold av arbeidsmiljøloven § 17-3.

Jeg kommer til å ha med meg en rådgiver under forhandlingene.

 Med vennlig hilsen