Skriv ut

Oppsigelse av medarbeider som begår tyveri, underslag eller annen straffbar handling mot bedriften

Tyverier og naskerier fra arbeidsgiver er ganske utbredt. Gir det grunnlag for oppsigelse dersom en arbeidstaker stjeler eller nasker fra arbeidsgiveren?

En vaskehjelp på et sykehjem stjal fra hjemmet 4-5 støvkluter og noen par gummihansker til en samlet verdi av ca kr 100. Hun nektet for å ha stjålet tingene, men måtte til slutt innrømme det. Arbeidsgiveren ga henne oppsigelse, men Høyesterett fant oppsigelsen usaklig.

(Rt-1999-184)

Naskeri i lite omfang og som en engangshendelse vil altså normalt ikke kvalifisere for oppsigelse. Men hvis det gjentar seg, eller hvis det dreier seg om tyveri av større verdier, vil oppsigelse eller avskjed være saklig. Dette vil ikke bare gjelde tyveri og naskeri fra arbeidsgiveren, men nok også fra kolleger.

Underslag begås som regel av betrodde medarbeidere. Det vil da normalt gi grunnlag ikke bare for oppsigelse, men også for avskjed (at arbeidstakeren må gå på dagen). En del underslag blir ikke politianmeldt, men arbeidstakeren får avskjed og tvinges til å betale pengene tilbake, så langt han har mulighet.

Også andre straffbare handlinger på jobben, f.eks. vold og trakassering kan gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed, avhengig av hvor alvorlige de er.