Skriv ut

Må bedriften ha gitt arbeidstakeren advarsel før oppsigelse?

Må arbeidsgiveren ha gitt arbeidstakeren advarsel en eller flere ganger for å kunne si ham opp?

Det er ikke absolutt nødvendig å ha gitt advarsel på forhånd, men arbeidsgiver har en klart bedre sak hvis han har gitt arbeidstakeren en eller flere skriftlige advarsler, som arbeidstaker har ignorert.

Det hender at en advarsel blir gitt på feil grunnlag.  Kan arbeidstaker kreve at den blir trukket tilbake?

Det kan han ikke, men hvis arbeidsgiver legger frem denne advarselen i en senere oppsigelsessak, er det er viktig for arbeidstaker å kunne dokumentere hva som var det faktiske forhold og at han har prøvd å få arbeidsgiver til å trekke tilbake den feilaktige advarselen.