Skriv ut

Kan medarbeider som kritiserer arbeidsgiveren utad sies opp? Vern for varslere

At de ansatte uttrykker sin misnøye med arbeidsplassen, eller baktaler sjefen eller arbeidsgiveren, er ganske utbredt, og vil normalt ikke gi grunnlag for oppsigelse.

Men hvis en arbeidstaker farer med urettmessig kritikk av arbeidsgiveren overfor andre, kan dette i visse situasjoner gi grunnlag for oppsigelse. Det gjelder særlig hvis kritikken fremføres i media, men vil nok også gjelde om den bare fremføres overfor enkeltpersoner dersom den gir grunnlag for skadelig ryktespredning.

Hvis kritikken er sann, stiller saken seg annerledes. Arbeidsmiljøloven §2-4  bestemmer at arbeidstaker har rett til å varsle offentligheten om kritikkverdige forhold i virksomheten der dette ikke er i strid med annen lov.

Videre står det i bestemmelsen at gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler er forbudt.

Bestemmelsen gir altså arbeidstakere rett til å varsle om korrupsjon, brudd på sikkerhetsregler og andre kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Det er foreslått mer utdypende regler om varsling, som ennå ikke er tatt inn i lovverket.

Hvis arbeidsgiveren sier opp en arbeidstaker som følge av lovlig varsling, vil oppsigelsen være usaklig, og arbeidstakeren vil normalt ha krav på erstatning.