Skriv ut

Kan en medarbeider som skal på militærtjeneste el.l. sies opp?

Medarbeidere har krav på permisjon i inntil 2 år dersom de skal på militærtjeneste eller siviltjeneste, dvs. avtjene verneplikten eller delta i internasjonal fredsbevarende militærstyrke.  Fra tiden umiddelbart før permisjonstiden starter og ut hele permisjonstiden er det ulovlig for arbeidsgiveren å si opp arbeidstakeren med den begrunnelse at arbeidstakeren har (eller skal ha) permisjon.  Oppsigelse av andre grunner er tillatt, men for at en slik oppsigelse skal være lovlig, må arbeidsgiveren bevise (gjøre overveiende sannsynlig) at begrunnelsen for oppsigelsen er en annen enn permisjonen.  Den vanligste oppsigelsesgrunnen i disse tilfellene er at bedriften innskrenker driften, og sier opp medarbeidere av den grunn.

(Arbeidsmiljøloven § 15-10)