Skriv ut

Kan en medarbeider som bryter taushetsplikt gis oppsigelse?

Det er straffbart for en medarbeider å gi opplysninger til andre om produksjons- eller forretningshemmeligheter. Det ligger da i sakens natur at det å lekke slike hemmeligheter vil gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed.

Straffelovens § 207

Se også markedsføringsloven § 28.)

Men hva med andre forhold som ikke kan karakteriseres som produksjons- eller forretningshemmeligheter i strafferettslig forstand, men som det likevel er i bedriftens interesse å holde fortrolig.

Det kan for eksempel dreie seg om opplysninger om menneskelige relasjoner og uformelle beslutningsprosesser innad i bedriften. Dette kan knapt karakteriseres som bedriftshemmeligheter, men er likevel opplysninger som «spioner» fra andre bedrifter kan ha stor nytte av.

Det vil nok bli ansett som et klart brudd på medarbeiderens lojalitetsplikt overfor arbeidsgiveren å lekke slike opplysninger, i alle fall hvis det skjer i et visst omfang. Dermed vil det kunne gi grunnlag for oppsigelse.

En type opplysninger som ikke sjelden lekkes til konkurrenter, er kundelister og salgsoversikter. Dette skjer gjerne i forbindelse med at en medarbeider sier opp sin stilling for å begynne hos en konkurrent. Hvis dette oppdages, vil det normalt gi grunnlag for avskjed, dvs. at medarbeideren må gå på dagen. Det vil også kunne gi grunnlag for erstatningskrav mot medarbeideren.

Med moderne datateknologi vil det kunne spores hvis en medarbeider har kopiert kundelister fra bedriftens datasystem over på et eksternt lagringsmedium, for eksempel en DVD eller en minnepinne. Det er derfor temmelig risikabelt for en arbeidstaker å foreta slik kopiering.