Skriv ut

Kan arbeidsgiveren si opp en medarbeider som kommer for sent eller går for tidlig?

Det sier seg selv at den som for en gangs skyld har forsovet seg og kommer for sent på jobben, ikke kan sies opp av den grunn.

Men hva hvis arbeidstakeren ofte kommer for sent?

Hvis arbeidsgiver gir klare, skriftlige advarsler, kan slik forsentkomming gi grunnlag for oppsigelse.

En produksjonsmedarbeider på et kyllingslakteri kom stadig noen minutter for sent om morgenen. Arbeidstakeren stod ved samlebånd. Når han kom for sent, skapte det problemer for produksjonen. Bedriften mente dessuten at det ga uheldige signaler til de andre medarbeiderne dersom han bare kunne fortsette å komme for sent. Etter å ha fått mange muntlige og to skriftlige advarsler, ble han sagt opp. Arbeidstakeren godtok ikke oppsigelsen. Han tapte i retten.

(LE-1997-00092)

En renholdsassistent på Fornebu hadde arbeidstid fra kl. 16.00 til kl. 19.40.  Pga busstidene, kom han imidlertid til Fornebu allerede ca. 15.45. Han begynte da arbeidet med en gang og sluttet tilsvarende tidligere, altså ca. 19.25 da dette passet bra med busstidene. Han arbeidet altså like lenge som arbeidsavtalen tilsa, men forskjøv arbeidstiden med et kvarter.  Arbeidsgiveren, ISS, påla ham å følge arbeidstiden, og ga ham to skriftlige advarsler med et par måneders mellomrom. Han forandret likevel ikke arbeidstiden sin, og to uker etter den siste advarselen ble han sagt opp.  Han nektet å godta oppsigelsen, men tapte både i byretten og lagmannsretten.

(LE-1991-2251)