Skriv ut

Kan arbeidsgiveren si opp en medarbeider som er kommet på kant med kunder eller leverandører?

Det hender at arbeidstakere kommer på kant med bedriftens forbindelser.  Årsakene kan være mange.  Kundekontakt krever at man er omgjengelig og har evnen til å takle selv vanskelige kunder.  Enkelte jobber er særlig krevende, eksempler er medarbeider på klagemottak, servitør, parkeringsvakt etc.  Ikke sjelden blir for eksempel restaurantgjester sure, med eller uten grunn.  En medarbeider i et yrke som krever tålmodighet og vennlighet, men som lar seg provosere og lett går i uvennlig diskusjon med kunder eller forbindelser, må i utgangspunktet kunne sies opp eller i alle fall omplasseres.  Det må imidlertid dreie seg om uvennlighet i et slikt omfang at det blir en belastning for bedriften.

En medarbeider som viser seg å mangle de nødvendig menneskelige kvalifikasjoner for å ha kundekontakt, bør i første omgang søkes omplassert, slik at han slipper å skape konflikter som er skadelige for bedriften.  Hvis omplassering ikke går, for eksempel fordi medarbeideren ikke har de kvalifikasjoner som skal til for å utføre andre oppgaver i bedriften, eller ikke ønsker slike oppgaver, vil oppsigelse kunne bli løsningen.