Skriv ut

Kan arbeidsgiveren si opp en medarbeider som er gravid eller i permisjon pga. fødsel?

Arbeidstaker som er gravid kan ikke sies opp på grunn av graviditeten, selv om graviditeten skaper problemer for arbeidsgiveren.  Hvis arbeidsgiveren sier opp en arbeidstaker som er gravid, vil oppsigelsen bli regnet for å ha sin grunn i graviditeten med mindre arbeidsgiveren kan bevise (gjør overveiende sannsynlig) at oppsigelsesgrunnen er en annen.  Det kan for eksempel hende at bedriften må gjennomføre innskrenkninger.  Hvis flere sies opp av den grunn, vil dette etter forholdene kunne anses som tilstrekkelig bevis.  Ellers kan det hende at arbeidsgiveren ikke kjente til graviditeten.  Det er det jo få som gjør den første tiden.  Slik uvitenhet vil kunne være bevis nok for at oppsigelsen ikke skyldes graviditeten.  Hvis en arbeidstaker nekter å godta oppsigelsen fordi hun er gravid, må hun dokumentere graviditeten ved legeattest dersom arbeidsgiveren krever det.

Hvis en arbeidstaker er i svangerskaps-, fødsels-, omsorgs- eller foreldrepermisjon før eller etter fødsel eller adopsjon, og arbeidsgiveren gir arbeidstakeren en gyldig oppsigelse, for eksempel pga. driftsinnskrenkning, begynner ikke oppsigelsesfristen å løpe før etter at permisjonstiden er gått ut.  Det er en forutsetning at arbeidsgiveren er klar over årsaken til fraværet, det vil han jo normalt være.  Hvis oppsigelsen ble gitt før permisjonen startet, vil oppsigelsesfristen løpe frem til startdatoen for permisjonen, stoppe opp i permisjonstiden, for så å løpe videre fra første dag etter at permisjonen er slutt.

Selv om permisjonen varer i over et år, vil oppsigelsesfristen stoppe opp dersom permisjonen faller inn under arbeidsmiljølovens regler for fødsels- eller adopsjonspermisjon.

(Arbeidsmiljøloven §15-9)