Skriv ut

Hvilken betydning har bedriftens størrelse ved oppsigelse?

I en liten bedrift er det lite rom for avvik.  Sett at bedriften bare har to ansatte, leder og arbeidstaker.  Hvis ikke arbeidstakeren fyller stillingen tilfredsstillende, får det store konsekvenser for den lille bedriften.

For en stor bedrift vil det ha mindre konsekvenser om en arbeidstaker ikke fyller stillingen fullt ut.  Her kan arbeidstakere omplasseres til stillinger de passer bedre i og mestrer bedre.  En arbeidstaker kan flyttes fra en avdeling der han ikke kommer så godt ut av det med lederen og kollegene.  Derfor skal det vanligvis litt mer til for å si opp en arbeidstaker i en stor bedrift enn i en liten.