Skriv ut

Hvilken betydning har alder og ansiennitet ved oppsigelse?

En arbeidstaker som har vært lenge i bedriften, og altså har lang ansiennitet, vil nok ha krav på litt mer overbærenhet fra arbeidsgiverens side dersom han begår en handling som i utgangspunktet kvalifiserer for oppsigelse, enn det som er tilfelle for en arbeidstaker som har vært ansatt relativt kort.

Er arbeidstakeren kommet opp i årene, og av den grunn ikke lenger arbeider like raskt og sikkert som før, skal det en del til for at han skal kunne sies opp pga. dårlig arbeidsprestasjon.  Høy alder kan altså til en viss grad beskytte mot oppsigelse pga. redusert arbeidskapasitet.