Skriv ut

Er straffbar handling på fritiden gyldig grunn til oppsigelse?

Hvis en arbeidstaker begår en straffbar (kriminell) handling som fører til at kollegene blir redd for å arbeide sammen med ham eller som fører til at kundene trekker seg unna bedriften, kan det gi saklig grunn for oppsigelse.

Et fengselsopphold er et fravær fra arbeidet som ikke har en unnskyldelig og rimelig grunn. Derfor kan fengselsstraffen i seg selv gi grunnlag for oppsigelse.

Er straffen kort, bare av noen få måneders varighet, kan den imidlertid tas ut som ferie og avspasering hvis det er mulig. Da vil det neppe være saklig å si opp arbeidstakeren.

Et moment av en viss vekt i saker om fengselsfravær er at det er i samfunnets interesse at den straffedømte ikke mister jobben, for da er det risiko for at han vil komme til å ligge samfunnet til byrde fremover, både på den ene og andre måten.

Hvis en arbeidstaker blir satt i varetektsfengsel, bør arbeidsgiveren være forsiktig med å si ham opp, for på dette stadium av saken er det ofte ikke fastslått at arbeidstakeren har begått den straffbare handlingen han er anklaget for. Arbeidstakeren må imidlertid sørge for at arbeidsgiveren får beskjed om hva som er skjedd (at han er varetektsfengslet), ellers kan det være grunnlag for oppsigelse fordi han bare blir borte fra arbeidet uten at arbeidsgiveren vet noe.