Skriv ut

Er mobbing eller sexpress på jobben grunn til oppsigelse? Metoo

Arbeidsmiljøloven bestemmer at arbeidstakerne ikke skal utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. Videre bestemmer loven at arbeidstakerne så langt det er mulig skal beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.

(Arbeidsmiljøloven §4-3)

Arbeidsgiveren har altså ansvar for at arbeidstakerne ikke blir plaget og belastet. Får arbeidsgiveren vite om mobbing, sexpress eller annen utilbørlig oppførsel, må det tas affære overfor den eller dem som står bak. Hvis arbeidsgiveren ikke lykkes i å rydde opp i forholdene, vil det normalt ikke være noen vei utenom å si opp den eller de ansvarlige.

Ikke ethvert tilløp til mobbing, sexpress eller annen oppførsel som faller inn under kategorien metoo vil gi grunnlag for oppsigelse. En og annen slengbemerkning må vi alle tåle, på arbeidsplassen som andre steder. Det er når adferden får preg av trakassering, at det etter forholdene vil kunne reageres med oppsigelse.