Skriv ut

Er fravær fra jobben uten lov (skoft) gyldig grunn til oppsigelse?

Skoft kan gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed.  Med skoft menes at arbeidstakeren er borte fra arbeidet uten lovlig grunn.

Det er ikke uten videre gitt at skoft gir grunnlag for oppsigelse, det kommer an på omstendighetene og hvor lenge det ulegitimerte fraværer varer.  Et eksempel fra rettspraksis står nedenfor:

En arbeidstaker ba arbeidsgiveren om fri for å delta på et hjelpekorpskurs i regi av Røde Kors. Arbeidsgiveren hadde tidligere gitt ham fri for å delta på et lignende kurs, men denne gangen fikk han ikke fri. Arbeidstakeren mente han hadde krav på fri. Arbeidsgiveren ga da beskjed om at hvis han ble borte, ville han miste jobben. Han tok fri, og ble avskjediget (sagt opp på dagen.) Arbeidstakeren gikk til sak, som han tapte.
(NAD-1981-736)

Arbeidstakere av utenlandsk opprinnelse som er på ferie i hjemlandet og ikke kommer tilbake på jobb til avtalt tid, har det vært noen saker om i domstolene. De fleste sakene har endt med at arbeidstaker taper.

Hvis arbeidsgiver ikke er veldig nøye, og i praksis godtar en viss utglidning, vil oppsigelse eller avskjed pga. skoft lett kunne bli ansett usaklig.

Hvis arbeidstakeren uteblir fra arbeid pga. forhold han ikke er herre over, vil oppsigelse være usaklig.  Dette er f.eks. tilfelle dersom vær- og føreforhold gjør det umulig for arbeidstakeren å komme seg til arbeidsstedet.  Arbeidsgiveren har imidlertid rett til å trekke arbeidstakeren i lønn for den tiden arbeidstakeren er forhindret fra å komme på arbeid.

Hva hvis arbeidstakeren oppgir en lovlig grunn for fraværet, som senere viser seg ikke å være reell? Arbeidstakeren gir for eksempel egenmelding om at han er syk, og så viser det seg at han ikke er syk likevel.

Er det helt klart at han ikke var syk, vil en oppsigelse eller eventuelt avskjed normalt være saklig. Men her vil det kunne oppstå vanskelige bevisspørsmål. Om arbeidstakeren for eksempel blir observert i butikken en dag han har meldt fra om at han er syk, behøver ikke handleturen nødvendigvis bety at han er frisk nok til å arbeide.