Skriv ut

Er det grunn til oppsigelse når en arbeidstaker forsvinner fra jobben, og ikke kommer tilbake (fantegår)?

Det hender at en arbeidstaker blir borte fra arbeidet uten å melde fra og ikke kommer tilbake.  Viser han seg aldri mer, er ikke problemet av annet enn av praktisk art, ved at han må registreres ut av bedriften og ut av Arbeidstakerregisteret som ansatt.

Kommer han tilbake og gjør krav på stillingen, kan han ikke bare sies opp, men normalt også avskjediges, dvs. at han må gå på dagen.